Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ / Թափուր հաստիքներ / Բարձրագույն և միջին բժշկական կրթություն ունեցող կադրերի թափուր հաստիքներ