Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ / Հետազոտություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (PDF, 1566Կբ)

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 10-12 ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 2015-2020 ԹԹ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (2015թ.) (PDF, 1986Կբ)

Հայաստանի դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագծի 2013-2014թթ. ազգային հետազոտության արդյունքների վերլուծություն (PDF, 3358Կբ)

Թմրամիջոցների վերաբերյալ 2015 թվականի ազգային զեկույց (PDF, 11366Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 2015-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑ (PDF, 797Կբ)

ԶԵԿՈՒՅՑ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PDF, 1161Կբ)

"2020-ին ԸՆԴԱՌԱՋ`ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԱՐԿ: ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ"- Նկարագրություն- Վերլուծական ձեռնարկում զետեղված գիտահետազոտական տվյալները թույլ են տալիս գնահատել ՀՀ բնակչության ակնային առողջության վիճակը և ակնաբուժական ծառայությունների պահաջարկը` թե կենտրոնական և թե մարզային մակարդակներում (PDF, 5846Կբ)

Ծխախոտի օգտագործման համաշխարհային երիտասարդական հարցախույզ (PDF, 5846Կբ)

Հայաստանի Ժողովրդագրության և Առողջության Հարցերի Հետազոտություն 2010 (PDF, 749Կբ) ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ (PDF, 178Կբ)

Հայաստանի Հանրապետությունում ծխախոտի օգտագործման և դրանից բխող հետևանքների տարածվածության և ծխելու դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ զեկույց (PDF, 2469Կբ)

Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի ծրագրի գնահատում (PDF, 3015Կբ)

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 2010Թ. (PDF, 5846Կբ)