Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ / Հաշվետվություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ (PDF, 1024Կբ)

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (սեղմագիր) (PDF, 1085Կբ)

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2016Թ.  (PDF, 442Կբ)

Մամուլի հաղորդագրություն (Ամփոփիչ ասուլիս, 2016թ.) (PDF, 998Կբ)

Մամլո հաղորդագրություն (ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանի ամփոփիչ մամուլի ասուլիս, 2016թ.) (PDF, 844Կբ)

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակն աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում  (PDF, 1027Կբ)

«Առողջապահական համակարգի արդիականացման վարկային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» (APL-2) ծրագրի ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն առ 30.06.2016թ. (PDF, 2283Կբ)

Financial audit report for the period 01.01.2016-30.06.2016, Additional financing for the health system modernization project (APL 2): (PDF, 2836Կբ)

«Առողջապահական համակարգի արդիականացման վարկային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» (APL-2) ծրագրի 2015թ. ֆինանսական տարվա աուդիտի հաշվետվություն (PDF, 4364Կբ)

Financial audit report for the year 2015, Additional financing for the health system modernization project (APL 2),  (PDF, 3278Կբ)

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի 2015թ. ֆինանսական տարվա աուդիտի հաշվետվություն (PDF, 2529Կբ)

Financial audit report for the year 2015, Disease  prevention and control project N 5222-AM (PDF, 1948Կբ)

«Հայաստանում Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ TF 013103 դրամաշնորհային ծրագրի 12.07.2013-17.06.2016թթ. ընկած ժամանակաշրջանի ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն (PDF, 4255Կբ)

Financial audit report for the period from 12.07.2013-17.06.2016, Armenia Disease  prevention and control N TF 013103 Grant project (PDF, 3135Կբ)

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ TF 014138 դրամաշնորհային ծրագրի 27.09.2013-31.12.2015թթ. ընկած ժամանակաշրջանի ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն (PDF, 3700Կբ)

Financial audit report for the period from 27.09.2013-31.12.2015, Disease  prevention and control Grant project TF 014138 (PDF, 2641Կբ)

Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն (2016թ. 1-ին կիսամյակ) (PDF, 110Կբ)

Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն (2016թ. 2-րդ կիսամյակ) (PDF, 204Կբ)

Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն (2015թ.) (PDF, 150Կբ)

1-ին կիսամյակ

2-րդ կիսամյակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (XLS, 115Կբ)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  (PDF, 1904Կբ)

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (սեղմագիր) (PDF, 2682Կբ)

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2015Թ. (PDF, 906Կբ)

Վերլուծություն 2015 թվականի հունվարի 1-ից հունիսի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում քիմիական թունավորումների արձանագրված դեպքերի վերաբերյալ (PDF, 1146Կբ)

ՀՀ առողջապահության նախարարի մեկ տարվա պաշտոնավարման, ընթացիկ և առաջիկա ծրագրերի և կատարված աշխատանքների ամփոփում (2014-2015թթ.) (PDF, 1167Կբ)

Դրամարկղային սկզբունքով պատրաստված հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (ԱԾԻԳ, 2014թ.) (PDF, 271Կբ)

ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԾԻԳ, 2014թ.) (PDF, 306Կբ)

Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների ու հարցումների  վերաբերյալ տեղեկատվություն (2014թ.) (PDF, 171Կբ)

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ (PDF, 1134Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (XLS, 65Կբ)

Առողջ ապրելակերպի խթանման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականին նախատեսված միջացառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  (PDF, 308Կբ)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ (PDF, 3262Կբ)

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (սեղմագիր)  (PDF, 3251Կբ)

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2014Թ.  (PDF, 2857Կբ)

Տեղեկություններ առողջապահության նախարարության դատական գործերի մասին (2014թ.) (PDF, 52Կբ)

ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ` ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԶԸ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 7987-ԱՄ) (PDF, 4,26Մբ)

ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ` ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԶԸ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 5222-ԱՄ) (PDF, 3,87Մբ)

ՀՀ ԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2014 Թ.ՀՈՒՆԻՍԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PDF, 1089Կբ)

2014թ.կատարված ու կատարվելիք ծրագրերի և աշխատանքների մասին (գերակա և ազգային ծրագրեր) (PDF, 91Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (XLS, 33Կբ)

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2013թ. (PDF, 669Կբ)

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ (PDF, 2593Կբ)

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (սեղմագիր) (PDF, 2488Կբ)

Դրամարկղային սկզբունքով պատրաստված՝ հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 413Կբ)

Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հարցումների վերլուծություն (PDF, 124Կբ)

ԲԵԿՈՒՄՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (PDF, 1556Կբ)

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ (PDF, 2113Կբ)

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (PDF, 68Կբ)

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՆՔ  (PDF, 53Կբ)

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  (PDF, 94Կբ)

ՀՀ ԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆԿՈՂՄԻՑ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (XLS, 133Կբ)

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ՊՀՀՏ կողմից 2011 թվականին իրականացված ստուգումներ (PDF, 435Կբ)

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ (PDF, 84Կբ)

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (սեղմագիր) (PDF, 96Կբ)

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (PDF, 43Կբ)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔ (PDF, 58Կբ)

ՀՀ առողջապահության նախարարության  2010թ. գործունեության և  ՀՀ կառավարության 2010թ. միջոցառումների ծրագրի ու գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվության սեղմագիր (PDF, 86Կբ)

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (PDF, 38Կբ)