Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ / ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

 «Մետաբոլիկ թերապիայի ժամանակակից տենդենցները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (մարտի 23, 2017թ.) (94Կբ)

 «Մանկական պալիատիվ օգնության հիմունքները» թեմայով կլինիկական հոգեբանների և բուժաշխատողների համար եռօրյա սեմինարների ծրագրերը (մարտի 16-18, 2017թ.) (892Կբ)

 «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների արդյունավետ վարում առողջապահական առաջնային օղակում» դասընթացի ծրագիրը (մարտի 24, 2017թ.) (113Կբ)

 «Սուր շնչառական վիրուսային հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» դասընթացի ծրագիրը (մարտի 18, 2017թ.) (103Կբ)

 «Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» թեմայով գիտագործնական  սեմինարի ծրագիրը (մարտի 18-19, 2017թ.) (283Կբ)

 «ԿՆՀ-ի ֆունկցիոնալ խանգարումների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (մարտի 17, 2017թ.) (122Կբ)

 «Պարկինսոնի հիվանդություն և այլ շարժողական խանգարումներ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (ապրիլի 7-8, 2017թ.) (241Կբ)

 «Համալսարանական մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով համաժողովի ծրագիրը (մայիսի 19, 2017թ.) (305Կբ)

 «ՄԻՆՉՀՂԻՈՒԹՅԱՆ, ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՌՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ (փետրվար-ապրիլ, 2017թ.) (897Կբ)

 «Նորածինների խնամք և բուժօգնություն. 2-րդ փուլ» թեմայով եռօրյա գիտագործնական դասընթացի ծրագիրը (մարտ-սեպտեմբեր, 2017թ.) (465Կբ)

 «Տիպ 2 ՇԴ-ով և զարկերակային գերճնշումով հիվանդների բուժման ժամանակակից մոտեցումներն ըստ վերջին ուղեցույցների» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (մարտի 9-10, 2017թ.) (152Կբ)

 «Ռեսպիրատոր հիվանդությունների վարում առողջապահական առաջնային օղակում. Թոքաբորբեր» թեմայով դաս¬ընթացի ծրագիրը (փետրվարի 23, մարտի 3, 2017թ.) (120Կբ)

 «Լրիվ շարժական պրոթեզը ժամանակակից ստոմատոլոգիայում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (մարտի 4, 2017թ.) (137Կբ)

 «Թերապևտիկ դաշինքի ստեղծումը զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (փետրվարի 23-24, 2017թ.) (227Կբ)

 «Թվային ստոմատոլոգիայի 3-րդ կոնգրեսի» ծրագիրը (փետրվարի 25, 2017թ.) (126Կբ)

 «Վերաբուժում: կենսաբանական ասպեկտները և էֆեկտիվությունը էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր (փետրվարի 15-16, 2017թ.) (326Կբ)

 «Ատամնային իմպլանտացիա» թեմայով երկօրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (փետրվարի 10-11, մարտի 17-18, ապրիլի 14-15, 2017թ.) (183Կբ)

 «ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ 3-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Հունվար-մարտ, 2017թ.) (332Կբ)Բժիշկների դասընթացի ժամանակացույց

 «ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ 3-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ (Հունվար-մարտ, 2017թ.) (336Կբ)   Բուժքույրական դասընթացի ժամանակացույց

 «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ 4-ՕՐՅԱ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Հունվար 16-19, 2017թ.) (493Կբ)

 «ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ, ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ 6-ՕՐՅԱ ՍԵՄԻՆԱՐ-ՎԱՐԺԱՆՔԻ ԾՐԱԳԻՐ (744Կբ)

 «ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ 5-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Հունվար-ապրիլ, 2017թ.) (452Կբ)

 «ԳԱՍՏՐՈԷԶՈՖԱԳԵԱԼ ՌԵՖԼՅՈՒՔՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Դեկտեմբեր 16, 2016թ.) (116Կբ)

 «ՑԵԼԻԱԿԻԱՆ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՄՈՏ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Դեկտեմբեր 15, 2016թ.) (115Կբ)

 «ԼՐԻՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Դեկտեմբեր 10, 2016թ.) (132Կբ)

 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱԾ ԵՎ ՕՐԱՆԺ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱԿՆԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱՆԻ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ  (965Կբ)

 «ՍԵՊՍԻՍԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ  (22-23 Դեկտեմբեր, 2016թ.) (208Կբ)

 «ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄԸ, ՈՐՊԵՍ ՊՐԱԿՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԱՐՊԵՏԱՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ (148Կբ)

 ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ: ՉԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (8 դեկտեմբեր, 2016թ.) (262Կբ)

 «ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊՐԱԿՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 26, 2016թ.)

 «ՊԱՏՇԱՃ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ (GCP) ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ում» ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 30, 2016թ.)

 «ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԱՏԵԼԻՏԱՅԻՆ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄԻ

 «ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2016Թ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՑ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԾՐԱԳԻՐ (Նոյեմբեր 30, 2016)

 «ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ»  ԹԵՄԱՅՈՎ ԵՌՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ (25-27 նոյեմբեր և 16-18 դեկտեմբեր 2016թ.)

 «ԷՊԻԼԵՊՍԻԱՅԻ ՕՐԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Դեկտեմբեր 4-5, 2016թ.)

 «ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱԿՏՈՒԱԼ ՀԱՐՑԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 25-26, 2016թ.)

 «ԴԵՄՔԻ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՕՎԱԼ. ՄԻՋԻՆ և ՍՏՈՐԻՆ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ԿՈՐԵԿՑԻԱ ՄԱՆՐԿՆՃԻՌԱՅԻՆ և ԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ԱՅՏՈՒՑԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԾԵՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբերի 14, 2016թ.)

 «ՊԱՏՇԱՃ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ (GCP) ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (23 նոյեմբեր, 2016թ.)

 «ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԻՊ 2 ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (128Կբ)

 «ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ ԱԼԳՈՐԻԹՄԸ ԲԱՐԴ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ, ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (18 նոյեմբեր, 2016թ.) (370Կբ)

 «ՍՏԱՏԻՆՆԵՐՈՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (18 նոյեմբեր, 2016թ.) (127Կբ)

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ» ԾՐԱԳԻՐԸ (Դեկտեմբերի 3-4, 2016թ.) (285Կբ)

 «ՍՏԱՏԻՆՆԵՐՈՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ»  ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (19 նոյեմբեր, 2016թ.) (122Կբ)

 «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 1-ԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 7-9, 2016թ.) (1025Կբ)

 «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԴՊՐՈՑ» ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 10, 2016թ.) (1645Կբ)

 «ԲՐՈՆԽԻԱԼ ԱՍԹՄԱՅԻ ԵՎ ԹՈՔԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ ՕԲՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 3, 2016թ.) (115Կբ)

 «ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՄԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ԵՎ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՍԱՐՏԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԸ ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄԵՋ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 3, 2016թ.) (102Կբ)

 «ՆԵՖՐՈԲԼԱՍՏՈՄԱՅԻ (ՎԻԼՄՍԻ ՈՒՌՈՒՑՔԻ) ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԱՏԵԼԻՏԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (7 Նոյեմբեր, 2016թ.) (131Կբ)

 «ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԻ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱՅԻ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԷՔՍՊՐԵՍ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ ՊՈՍՏՈՒՐԱԼ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 4-5, 2016թ.) (296Կբ)

 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ 5-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Նոյեմբեր 4-5, 2016թ.) (523Կբ)

 «ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎ ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱՅՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (9 դեկտեմբեր, 2016թ.) (463Կբ)

 «ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎ ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱՅՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (9 դեկտեմբեր, 2016թ.) (265Կբ)

 «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԴՊՐՈՑ» ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (28 հոկտեմբեր, 2016թ.) (125Կբ)

 «ԼԱՊԱՐՈՍԿՈՊԻԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Հոկտեմբեր 27-28, 2016թ.) (240Կբ)

 «Մետաբոլիկ թերապիայի ժամանակակից տենդենցները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հոկտեմբերի 27, 2016թ.)

 «Կանանց առողջություն» թեմայով երկօրյա սեմինարի ծրագիրը (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016թ.)

 «Արտթերապիա. իմ հոգու հայելին» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (15-16 հոկտեմբեր, 2016թ.)

 «Դիմային նյարդի վերականգնում» թեմայով դասախոսությունների ծրագիր (17 հոկտեմբեր, 2016թ.)

 «Ատամնային իմպլանտացիա» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (28-30 հոկտեմբեր, 2016թ.)

 «Հոգեթերապեվտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների եվ նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (24-26 հոկտեմբեր, 2016թ.)

 «Շաքարախտի բուժման արդիական հարցերը» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (15 հոկտեմբեր, 2016) (193 Կբ)

 «ԱՎԱԳ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (10-13 հոկտեմբեր, 2016 թ.) (274Կբ)

 «ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՈՒՄ. ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (12-13 հոկտեմբեր, 2016թ) (448Կբ)

 ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՍՐՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐԸ  (10-11 հոկտեմբեր, 2016) (1024Կբ)

 ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (1-3 հոկտեմբեր, 2016թ.) (311Կբ)

 «ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ  2-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (3 և 5 հոկտեմբեր, 2016թ.) (448Կբ)

 «ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (5-6 հոկտեմբեր, 2016 թ) (286Կբ)

 «ԿՅԱՆՔԻ ՎԵՐՋԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՈՒԺՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (Հոկտեմբեր 7, 2016թ) (352Կբ)

 «Անզգայացման և ինտենսիվ թերապիայի ընտրյալ խնդիրներ» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (1-2 հոկտեմբեր, 2016թ.) (126Կբ)

 «Ինտերվենցիա համակարգչային տոմոգրաֆիայի հսկողության տակ և երեխաների ուլտրաձայնային հետազոտությունների նորույթներ» թեմայով վարպետության դասընթացների ծրագիրը (26-30 սեպտեմբեր, 2016թ) (282Կբ)

 «ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻ 1-ԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ» ԾՐԱԳԻՐԸ (29 սեպտեմբեր, 2016) (129Կբ)

 «ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ» ՍԵՄԻՆԱՐԻ (314Կբ)

 Նուտրիցիոլոգիայի արդի հարցեր» սեմինարի ծրագիրը (Հոկտեմբերի 5-6) (228Կբ)

 «Մանկաբուժություն» սատելիտային սիմպոզիումի ծրագիրը (Հոկտեմբերի 7-8) (157Կբ)

 Կաթվածի եվրոպական կազմակերպության և Հայաստանի նյարդաբանների ասոցիացիայի համատեղ ջանքերով կազմակերպված տարածքային սեմինարի ծրագիրը (Հոկտեմբերի 6) (73Կբ)

 «Լ.Ա. Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման 55 ամյակին նվիրված» հոբելյանական գիտաժողովի ծրագիրը (Սեպտեմբերի 30-հոկտեմբերի 1) (1136Կբ)

 ISSAM 10-րդ միջազգային կոնգրեսի ծրագիրը (Սեպտեմբերի 29-հոկտեմբերի 1, 2016) (489Կբ)

 «Կատարելությունը էնդոդոնտիայում» տեսական դասընթացի և «Կատարելությունը էնդոդոնտիայում» գործնական դասընթացի ծրագրերը (Հոկտեմբերի 15-16, 2016) (284Կբ)

 Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 18-րդ տարեկան գիտաժողովի ծրագիրը (Սեպտեմբերի 23-24, 2016) (185Կբ)

 «ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ) (1147Կբ)

 «Իմպլանտատների վերականգնողական պարադոնտոլոգիա» ուսումնական սեմինարի ծրագիրը (Հոկտեմբերի 7) (38Կբ)

 «Էնդոդոնտիայի պրակտիկ նրբությունները» սեմինարի ծրագիրը (Հոկտեմբերի 20-21, 2016) (75Կբ)

 «Ապագայի բժշկություն. Համատեղ հայացք համընդհանուր խնդրին» թեմայով 3-րդ տարեկան գիտաժողովի ծրագիրը (սեպտեմբերի 30-հոկտեմբերի 1, 2016թ.) (161Կբ)

 «Հեմոֆիլիայի համաշխարհային օր՝ հեմոֆիլիայով հիվանդների ախտորոշման և բուժման հեռանկարները Հայաստանում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (սեպտեմբերի 1-3, 2016) (559Կբ)

 Ռազմադաշտային վիրաբուժության դասընթացի ծրագիրը (սեպտեմբերի 2-4, 2016թ.) (313Կբ)

 «Թոքի քաղցկեղի կանխարգելման օրեր Հայաստանում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (օգոստոսի 1-3, 2016)  (274Կբ)

 «Ստոմատոլոգիական կլինիկայի հաջողության գաղտնիքները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (օգոստոսի 3, 2016)  (303Կբ)

 «Ախտորոշման պրոցեսում պացիենտի և անձնակազմի անվտանգության ապահովումը իոնիզացնող ճառագայթումից» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (սեպտեմբերի 8-10, 2016)  (203Կբ)

 «Չինական ավանդական բժշկության գաղտնիքները» թեմայով միջազգային գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 29-30, հուլիսի 1, 2016) (51Կբ)

 Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման 55 ամյակին նվիրված գիտաժողով (Սեպտեմբերի 30- հոկտեմբերի 1, 2016) (93Կբ)

 «Հայկական ակնաբուժական նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող 14-րդ միջազգային ակնաբուժական համաժողովի ծրագիրը (հուլիսի 1, 2016) (334Կբ)

 «Պատշաճ կլինիկական գործունեության (GCP) կլինիկական հետազոտությունների փորձը և հեռանկարները ՀՀ-ում» խորագրով սեմինար-աշխատաժողովի ծրագիրը (հուլիսի 12, 2016) (57Կբ)

 «Հայաստանում նեոնատոլոգիայի զարգացումը» թեմայով միջազգային համաժողովի ծրագիրը (հուլիսի 4, 2016) (79Կբ)

 «Պատշաճ կլինիկական գործունեության (GCP) կլինիկական հետազոտությունների փորձը և հեռանկարները ՀՀ-ում» խորագրով սեմինար-աշխատաժողովի ծրագիրը (հուլիսի 5, 2016) (47Կբ)

 Մանկաբուժական կոնֆերանսի ծրագիրը (հունիսի 28,  2016) (27Կբ)

 «Լրիվ ադենտիայի պարագայում պրոթեզավորման նորագույն մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հուլիսի 2, 2016) (50Կբ)

 «Առավել տարածված մի շարք մանկական հիվանդությունների վարման նոր մոտեցումները» դասընթացների ծրագիրը (Տավուշի մարզ` հունիսի 30-ից հուլիսի 2, Սյունիքի և Շիրակի մարզեր` հուլիսի 21-23, Գեղարքունիքի և Լոռու մարզեր` օգոստոսի 4-6) (103Կբ)

 «Տիպ առաջին դիաբետի ծագումնաբանական, ախտաբանական, ախտորոշման և բուժման արդիական խնդիրները»  թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 7, 2016) (149Կբ)

 «Ապացուցողական բժշկության արձանագրություններ: Մարդու վերարտադրողականության գինեկոլոգիական և անդրոլոգիական կողմերը» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 10-11, 2016) (153Կբ)

 «Մարսողական տրակտի ֆունկցիոնալ խանգարումներ» գիտագործնական կոնֆերանսի ծրագիր (հունիսի 3 և 9, 2016) (57Կբ)

 «Հոգեբուժական փորձաքննությունների հիմնախնդիրներ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (հունիսի 10-11, 2016) (83Կբ)

 «Էրեկտիլ դիսֆունկցիա: Աթերոսկլերոզն ուշադրության կենտրոնում: Մասնագիտացված թրեյնինգ դեղագետների համար» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (հունիսի 4, 2016) (127Կբ)

 Մանկաբուժական կոնֆերանսի ծրագիրը (մայիսի 27, 2016)  (44Կբ)

 «Դաշտանային ֆունկցիայի խանգարումները վերարտադրողական տարիքի կանանց մոտ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (մայիսի 31, 2016)  (64Կբ)

 «Լրիվ ադենտիայի պարագայում պրոթեզավորման նորագույն մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (մայիսի 28, 2016) (48Կբ)

 «Այսօրվա սնուցումը կարևոր է վաղը» խորագրով համաժողովի ծրագիրը (մայիսի 30-31, 2016) (347Կբ)

 «ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԷՍԹԵՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՄԱՍ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (Մայիսի 14, 2016) (18Կբ)

 ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ  ԾՐԱԳԻՐ (մայիսի 19-21, 2016) (61Կբ)

 Արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «Հաղթահարենք քաղցկեղը միասին» խորագրով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիրը (մայիսի 18, 2016թ.) (214Կբ)

 Թերապևտների Եվրասիական ասոցիացիայի 2-րդ համագումարի ծրագիրը (մայիսի 19-20, 2016) (1024Կբ)

 «Արգանդի պարանոցի ախտաբանությունները և գենիտալ ինֆեկցիաները: Կոլպոսկոպիայի և բուժման արդի հարցեր» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր (մայիսի 11, 2016թ.) (15Կբ)

 «Ներբերանային լազեր, սկաներային ֆրեզ» թեմայով սեմինարի ծրագիը (ապրիլի 29, 2016) (30Կբ)

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕՐԹՈԴՈՆՏՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍԻ ԾՐԱԳԻՐ (Մայիսի 7-8, 2016) (22Կբ)

 «ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՈՒՄ: ՈՐՏԵՂ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (Մայիսի 6, 2016) (26Կբ)

 «ԼՐԻՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶ-ՍԿԶԲԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՎԵՐՋ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (Ապրիլի 23, 2016) (18Կբ)

 «Կարդիոտոկոգրաֆիայի դերը պերինատալ կորուստների կանխարգելման հարցում» գիտագործնական գիտաժողովի ծրագիր (ապրիլի 18, 2016) (59Կբ)

 «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄ (12 Ապրիլ, 2016) (147Կբ)

 «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՆՅԱՐԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄ» ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ (13-16 Ապրիլ, 2016) (75Կբ)

 «Հեմոֆիլիայով հիվանդների բուժման նոր հեռանկարները Հայաստանում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր (ապրիլի 15, 2016) (271Կբ)

 «ՊԱՐԱԴՈՆՏԻՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ (մարտի 23-26, 2016) (63Կբ)

 ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ» թեմայով (Ապրիլի 11-15, 2016) (60Կբ)

 ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ (մարտ-ապրիլ, 2016) (980Կբ)

 «Տեղամասային մանկաբույժի դպրոց» ԾՐԱԳԻՐ (ապրիլի 8-9, 2016) (358Կբ)

 ՊՏՂԻ ԷԽՈՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`ԻՆՉՊԵՍ ԴԱԴԱՐԵԼ ՎԱԽԵՆԱԼ ԿԱՏԱՐԵԼ ՍՐՏԻ ՍՔԱՆԱՎՈՐՈՒՄ (Մարտի 26-27, 2016թ.) (821Կբ)

 ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ (Մարտի 11-12, 2016թ.) (74Կբ)