Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

2015 թվականին պետական պատվերի շրջանակներում սոցիալական փաթեթի շահառուների կանխարգելիչ բժշկական քննության դեպքերի թվաքանակը  (PDF, 25Կբ)

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (PDF, 4290Կբ)

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՇԱՀԱՌՈՒԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 1617Կբ)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ Սոցիալական փաթեթի առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ (PDF, 2222Կբ)

«Նաիրի Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուի կամ նրա ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության փաթեթների օրինակելի ձևերը» (PDF, 734Կբ)

«Ինգո Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուի կամ նրա ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության փաթեթների օրինակելի ձևերը» (PDF, 1617Կբ)

«Արմենիա Ինշուրանս» ապահովագրական ՍՊԸ-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուի առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների և շահառուի ընտանիքի անդամների առողջության ապահովագրության փաթեթներ»-ի օրինակելի ձևերը (PDF, 6522Կբ) Վերախմբագրված տարբերակ (PDF, 2580Կբ)

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերության «Առողջության սոցիալական կամավոր ապահովագրության պայմաններ»-ը փաթեթների օրինակելի ձևերը (PDF, 12288Կբ)

«Ռեսո» ապահովագրական ՓԲԸ-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուի ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության պայմաններ»-ի պայմանագրի օրինակելի ձևը (PDF, 1570Կբ)

«Սիլ Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուի կամ նրա ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության փաթեթների օրինակելի ձևերը» (PDF, 3655Կբ)