Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ / 1.7.0_Թափուր աշխատատեղեր առողջապահական կազմակերպություններում