Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ / Նախարարին կից կոլեգիա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ԿԱԶՄ

ՀՀ առողջապահության նախարարին կից կոլեգիայի նիստ 

25.09.2015

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ (PDF, 1054 Կբ)

Մարդկային ներուժի ապահովվածության հիմնական վիճակագրական տվյալները (PPTX, 502 Կբ)

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ (ՏՆՕՐԵՆ) ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (PDF, 897 Կբ)

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ)ԲԺԻՇԿ-ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ)  (PDF, 1341 Կբ)

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ)  (PDF, 313 Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 208 Կբ)

Վիրաբուժության, անհետաձգելի և պլանային վիրահատությունների առկա վիճակագրության վերաբերյալ զեկույց (PDF, 422 Կբ)

ԶԵԿՈՒՅՑ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PDF, 1525 Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 560 Կբ)

09.03.2015

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ (PDF, 974 Կբ)

ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՀՀ-ՈՒՄ (PPTX, 678 Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 707 Կբ)

26.03.2014թ

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ (PDF, 541Կբ)

ԴԵՂԵՐԻ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԾՐԱԳԻՐ (PDF, 56Կբ)

12.03.2014թ

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ (PDF, 1016Կբ)

ՇՏԱՊՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑ (PDF, 2253Կբ)

ՇՏԱՊՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ (PPT, 2633Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 661Կբ)

28.02.2014թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ (PDF, 705Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ (PDF, 365Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽԹԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (PDF, 783Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊՆԵՎՄԱԿՈԿԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (PDF, 828Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 184Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 96Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 194Կբ)

22.01.2014թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ (PDF, 988Կբ)

ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՆԻՍՏԵՐԻ 2014թ. ԹԵՄԱՆԵՐ (PDF, 753Կբ)

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԻՆԱԿՏԻՎԱՑՎԱԾ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (PDF, 93Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 313Կբ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ (PDF, 157Կբ)

27.11.2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ ՈՒ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ 

04.10.2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2014-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ, ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱUԻՆ

ՑԱՆԿ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2014-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

29.05.2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն Երկամյա համագործակցության պայմանագիր ԱՆ և ԱՀԿ միջև 2012-2013

ՑԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ , ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

03.05.2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ  ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ  ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՆ  ՈՒ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ՊՆԵՎՄԱԿՈԿԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ  ՆԵՐԴՐՈՒՄ

29.03.2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2014-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ


27.02.2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

ՀՀ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

28.11.2012թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

31.10.2012թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ N 42-Ն) Հավելված 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 2012-2016

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

10.10.2012թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

«ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՌՈՏԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ