Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ / ՈՒղեցույցներ

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («09» մարտ 2015թ. No 494 - Ա) (PDF, 6032 Կբ)

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՂԻՆԵՐԻ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ` ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (PDF, 3032 Կբ)

ՀՂԻՆԵՐԻ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՆԵՐԻ ՈՒ ԾՆՆԴԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ` ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ (PDF, 4048 Կբ)

ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԻ ԽՄԲԻ ՀՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ, ՆԱԽԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ (PDF, 5248 Կբ)

ՄԱԶԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ, ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ՈՒ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԻՋԵՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ` ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ (PDF, 2018 Կբ)

ՊՏՂԻ ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՃԻ ԴԱՆԴԱՂՄԱՆ, ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՈՒ ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅ (PDF, 6728 Կբ)

ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ` ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ (PDF, 5028 Կբ)

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ` ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ (PDF, 3448 Կբ)

ՎԱՂԱԺԱՄ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄԸ (PDF, 448 Կբ)

ՊՏՂԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՄԻՆՉԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱՏՌՈՒՄ B ԽՄԲԻ ՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿԱՅԻՆ ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ԻՆՖԵԿՑԻԱ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ, ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄԸ (PDF, 369 Կբ)

ՊՏՂԻ ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՃԻ ՀԱՊԱՂՄԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄԸ (PDF, 462 Կբ)

ՍՈՎՈՐՈՒԹԱՅԻՆ ՎԻԺՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄԸ (PDF, 356 Կբ)

ՆԱԽԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՀՂԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ, ՊՏՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («28 » ապրիլ 2015թ. No 1007-Ա) (PDF, 5386 Կբ)

ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴՈՒՄ ԵՎ ԽԹԱՆՈՒՄ (Կլինիկական ուղեցույց մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար) (10.09.2014թ. N 2136 - Ա հրաման) (PDF, 3022 Կբ)

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ (Ուղեցույց  մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար) (10.09.2014թ. N   2136 - Ա    հրաման) (PDF, 1022 Կբ)

ՀԱՄԱՌՈՏ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂԻ ՍՐՏԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐԻ ՎԱՂ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ (23.07.2014 N 1780-Ա հրամանի Հավելված 2) (PDF, 47 Կբ)

Գործելակարգ նեոնատոլոգների համար նորածինների մոտ սրտի բնածին արատների ախտորոշման և հայտնաբերված արատների վարման (23.07.2014 N 1780-Ա հրամանի Հավելված 8) (PDF, 88 Կբ)

ՀՂԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ, ՊՏՂԻ ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (23.07.2014 N 1780 - Ա հրամանի Հավելված 1) (PDF, 109 Կբ)

Նախածննդյան գերձայնային սկրինինգային հետազոտության ուսումնական մոդուլ (23.07.2014 N 1780 - Ա հրամանի Հավելված 7) (PDF, 139 Կբ)

Համառոտ գործելակարգ սոնոգրաֆիստների համար Հղիության 18-22 շաբաթական ժամկետում պտղի սրտի անոմալիաների ախտորոշման համար (23.07.2014 N 1780 - Ա հրամանի Հավելված 3) (PDF, 738 Կբ)

Ուղեցույց Առաջին եռամսյակում (11-14 շաբաթ) պտղի առաջին Սկրինինգային գերձայնային հետազոտության իրականացման (23.07.2014 N 1780 - Ա հրամանի Հավելված 4) (PDF, 65 Կբ)

Ուղեցույց Հղիության երկրորդ սկրինինգային գերձայնային հետազոտության (18-22 շաբաթ) իրականացման (23.07.2014 N 1780 - Ա հրամանի Հավելված 5) (PDF, 77 Կբ)

Ուղեցույց հղիության երրորդ սկրինինգային գերձայնային հետազոտության (32-34 շաբաթ) (23.07.2014 N 1780 - Ա հրամանի Հավելված 6) (PDF, 44 Կբ)

ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԹՐՈՄԲՈԷՄԲՈԼԻԶՄԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՎ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (16.10.2015 N 2521 -Ա հրամանի Հավելված 4) (PDF, 957 Կբ)

Պրեէկլամպսիայի և էկլամպսիայի վարումը (16.10.2015 N 2521 -Ա հրամանի Հավելված 2) (PDF, 918 Կբ)

Հետծննդյան սեպսիսի կանխարգելումն ու վարումը (16.10.2015 N 2521 -Ա հրամանի Հավելված 3) (PDF, 741 Կբ)

ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ և ՎԱՐՈՒՄԸ (16.10.2015 N   2521  - Ա հրամանի Հավելված 1) (PDF, 916 Կբ)

ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (19.10.2015թ. N 2894-Ա հրաման) (PDF, 10240 Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («05» օգոստոս 2016թ No 2462-Ա) (PDF, 40960 Կբ)

«ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ԽՆԱՄՔ/ՄԱՆԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («26» հուլիս 2016թ. No 2321 - Ա) (PDF, 1016 Կբ)  «Տնային այցերի ժամանակ վաղ տարիքի երեխաների խնամքի ու զարգացման վերաբերյալ տրամադրվող խորհրդատվության հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ (PDF, 4925 Կբ)

«ԴԵԶՏԱԲ»   ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՄԻՋՈՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («29» ապրիլ 2016թ.No 1291–Ա) (Word, 320 Կբ)

«ՍՏԵՐԻԼԼԻՈՒՄ» ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՄԻՋՈՑԻ (ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ) ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («29» ապրիլ 2016թ. No 1292 – Ա) (Word, 140 Կբ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ԽՄԲԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ Բ-Ի ԴԵՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («28» ապրիլ 2016թ. No 1278 – Ա) (Word, 67Կբ)

«ՄՈՐԻՑ ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՄԻԱՎ-Ի ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («22» ապրիլ 2016թ. No 1214 - Ա) (PDF, 234Կբ)

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («30» մարտ 2016թ. No 924-Ա) (PDF, 1556Կբ)

«ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐՆԵՐՈՒՄ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ) ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 3795-Ա, «28» դեկտեմբեր 2015թ.) (PDF, 7137Կբ)

«ՄԻԿՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ» ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ, ԸՆԴՈւՆՄԱՆ, ՄԵՐԺՄԱՆ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 3780–Ա, «25» դեկտեմբեր 2015թ.) (PDF, 4812Կբ)

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՀՀ առողջապահության նախարարի 29. սեպտեմբեր 2015թ. թիվ 2647 - Ա, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի, ՀՀ պաշտպանության նախարարի, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի համատեղ հրաման) (PDF, 9871Կբ)

«ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ» ՁԵՌՆԱՐԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 3786-Ա «25» դեկտեմբեր 2015թ.) (PDF, 15053Կբ)

ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԸՍՏ ՌԻՍԿԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ» ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 3788–Ա «25» դեկտեմբեր 2015թ.) (PDF, 8396Կբ)

ԶԻԿԱ ՏԵՆԴԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (N 313-Ա, «05» փետրվար 2016թ.) (PDF, 2703Կբ)

18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 3227–Ա «16» նոյեմբեր 2015թ.) (PDF, 3317Կբ)

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՊԱՏՇԱՃ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ (PDF, 235Կբ)ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, «ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, «ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ՀԱՄԱՌՈՏ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԸ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ («14» օգոստոս 2015թ. No 2202 – Ա) (PDF, 2519Կբ)


ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 2015-2020թթ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

ԱՆՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱՅԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳԻ ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՆՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱՅԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ) ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԱՆՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱՅԻ ԲՈՒԺՄԱՆ` ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՖՈՏՈԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՇԱՏ ՑԱԾՐ ՔԱՇՈՎ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԹԹՎԱԾՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՏԵՏՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՄԻԶԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՍՐԱԾԱՅՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐՈՎ ՎՆԱՍՎԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՀԵՏ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՇՓՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

«ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ ՁԵՌՔԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» 

ԵՍ ԲԱՐԻՔ ԿՊԱՐԳԵՎԵՄ ՀԻՎԱՆԴԻՆ ԿԱՄ ԳՈՆԵ ՉԵՄ ՎՆԱՍԻ ՆՐԱՆ

ԱՌՑԱՆՑ ԹԵՍՏ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՎ ՀՂԻՆԵՐԻՆ, ԿԵՐԱԿՐՈՂ ՄԱՅՐԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

ՕՁԻ ԵՎ ԿԱՐԻՃԻ ԽԱՅԹՈՑԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆՁԱՆՑ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՄ ԲԺՇԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԱԱՊ ԲԺՇԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՈւՂԵՑՈւՅՑ

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՐ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ /ԻՆՍՈՒԼՏԻ/ ՎԱՂ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԻՆՖԱՐԿՏԻ ՎԱՂ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԱԱՊ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ՀԱՄԱՐ

ՀՈԳԵԲՈւԺԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈւՄՆԵՐ ՈւՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶՍՊՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈւՂԵՑՈւՅՑ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍՐԱԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՊՊԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏՈՒԺՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍՐԱԿՈՒՄ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱԼԱՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

«ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹՈւՆԱՎՈՐՈւՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՐԻՊԻ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԻՊԻ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ԵՎ ԳՐԻՊՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՎ ԳՐԻՊԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 603 - Ա  13. մարտ    2013թ.)

ՔԱՇԻ (ՄԱՐՄՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾԻ) ՉԱՓՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈւԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈւՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ  ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ,  ՄԵԾԱՀԱUԱԿԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ, ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ,  ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅՑԵԼՈւԹՅԱՆ ՔԱՐՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ՔԱՐՏԻ ՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաթերթիկ հորմոնալ հաբերի (ՀՀ) նշանակման համար

Ընտանիքի պլանավորման խորհրդատվություն և ուղեգրում

Ստուգաթերթիկ ՆԱՊ-ի  տեղադրման համար

Մինչ հղիության խնամքի կազմակերպման, վարման և առողջության պահպանման ուղեցույց

Բնականոն ընթացքով ծննդաբերության վարման ուղեցույց