Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն

14.02.2017թ. (Ժամը 16:00)

Բուժական հարց

1. Մանուկյան Կարինե 
2. Վարդանյան Թերեզա 
3. Բլեյան Արմեն 
4. Շահզադյան Ռայա, հիվ. Բաղդասարյան Անահիտ 
5. Հարությունյան Սիսակ 
6. Խլոպուզյան Անահիտ, հիվ. Թոմոյան Սուրիկ 
7. Ադամյան Կառլեն