Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ / ՔՈ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ (PDF, 439Կբ)

Ո՞ր դեպքում է «շտապօգնության» ծառայության միջոցով բժշկական կենտրոն տեղափոխվող հիվանդի բուժօգնությունն իրականացվում անվճար (PDF, 251Կբ) Հավելված (PDF, 370Կբ) Հավելվածներ 1,2 (PDF, 1075Կբ)

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ (PDF, 741Կբ)

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ (PDF, 485Կբ)

ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ (PDF, 432Կբ)

Ո՞ր հիվանդությունների դեպքում են արտահիվանդանոցային, դիսպանսերային և հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունների միջոցով դեղերը հիվանդներին տրվում անվճար (PDF, 210Կբ)

Ի՞նչ պատվաստումներ և կանխարգելիչ միջոցառումներ են անհրաժեշտ արտերկիր մեկնելիս (PDF, 51Կբ)

Ինչպե՞ս ստանալ երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում (PDF, 379Կբ)

Որո՞նք են պետության կողմից երաշխավորված անվճար օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող խմբերը (PDF, 287Կբ)

Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ

Ստոմատոլոգիական անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում կարող են ստանալ (PDF, 203Կբ)

Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող  բժշկական կազմակերպությունների ցանկ (PDF, 1341Կբ)

ԱՆՎՃԱՐ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԴԵՂԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՑԱՆԿ (PDF, 40Կբ)

ՑԱՆԿ ԱՅՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ, ԴԻՍՊԱՆՍԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԴԵՂԵՐԸ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎՃԱՐ (PDF, 40Կբ)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ) ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆ ՏՐՎՈՂ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ  Հավելված 1 Հավելված 2 Հավելված 3 Հավելված 4 Հավելված 5 Հավելված 6