Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հետադարձ Կապ


Անունը
Էլ փոստ
Թեմա


Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև


Մարմնի, կազմակերպության անվանումը
Տեղեկություններ տրամադրող պաշտոնյայի անուն, ազգանունը
Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանունը
/Բնակության, աշխատանքի կամ ուսման վայրի հասցեն/Տեղեկություն ստանալու հարցում

Հարգելի պրն/տկն…………,

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 42 եւ 51 հոդվածների եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի` խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկություններ ------------------------ (հնարավորինս հստակ ձեւակերպեք անհրաժեշտ տեղեկությունը) մասին:

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքացիների տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմանը պատասխան տրվում է այն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում, բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30-օրյա ժամկետ): Ուստի, խնդրում եմ տեղեկություն ստանալու հարցումիս պատասխանել օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում:

Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու դեպքում խնդրում եմ գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին (հոդված 11) եւ հնարավորության դեպքում տրամադրել այն պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հասցեն, որին կարող եմ ուղղել հարցումը:

(Պատրաստ եմ վճարել տեղեկատվության պատճենահանման ծախսերը):


Կանխավ շնորհակալ եմ`անուն, ազգանուն ստորագրություն


ամսաթիվ


Մեր հասցեն. Երևան 0010, Կառավարական տուն N 3

էլ. փոստ՝ info@moh.am, Ֆաքս` (+374 10) 52-68-44

Տեղեկատու հեռ.` (+374 10) 54-40-27, (+374 10) 54-40-28

Տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ Լիլիթ Բաբախանյան, ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի բաժին 

Հեռ. (+374 10) 56-56-08,

էլ. փոստ՝ pr@moh.am